9: Gjenfortellinger og sitater

  • 1) Vurder hver oppgave under. I hvilken av setningene er と言っていましたbrukt korrekt?

  • 2) Vurder hver oppgave under. I hvilken av setningene er そうです, jeg hører (at), brukt korrekt?

  • 3) Oversett disse setningene til norsk. Velg oversettelsen du synes er mest riktig.