5: Sannsynlighet

  • 1) Oversett disse setningene til norsk. Hvilken setning er riktig?

  • 2) かもしれません ellerでしょう?

    Vurder de ulike situasjonene nedenfor og hvor sikre påstandene er, og velg deretter mellom かもしれません ogでしょう.