4: Mengde og antall

  • 1) Hva er riktig teller for…

  • 2) Velg den riktige telleren i setningene nedenfor.

  • 3) I hvilke setninger nedenfor er telleren plassert på riktig sted?

    Velg riktig setning.

  • 4) Oversett disse setningene til japansk.

    Hvilken setning er riktig?