6: Setningsbinderne から og ので

  • 1) Ved hvilket tall ville du plassert から i disse setningene?

    I setningene under har vi fjernet alle partiklene, og disse er i stedet representert ved tall.

  • 2) Ved hvilket tall ville du plassert ので i disse setningene?

    I setningene under har vi fjernet alle partiklene, og disse er i stedet representert ved tall.

  • 3) Vurder de ulike situasjonene nedenfor.

    Hvor godt kjenner du den du snakker med? Hva slags formalitetsnivå kreves? Velg hva som ville passet situasjonen best om du skulle sagt eller skrevet noe på japansk i de gitte situasjonene, から eller ので.