8: Hvordan bruke と思います

  • 1) Vurder hver oppgave under. I hvilken av setningene er と思いますbrukt korrekt?

  • 2) Vurder påstandene under. Riktig eller galt?

  • 3) Oversett disse setningene til norsk. Velg oversettelsen du synes er mest riktig.