7: Relativsetninger

  • 1) Hvilke av de følgende setningene inneholder en relativtsetning?

    Dersom setningen du leser inneholder en relativsetning svarer du «ja». Hvis ikke, «nei».

  • 2) Lag relativsetninger

    Velg riktig svar til hvert spørsmål.