3: Potensialverb

  • 1) Hvilken av disse verbformene er potensialformen?

  • 2) Velg riktig potensialform av...

  • 3) Oversett disse setningene til japansk.

    Hvilken oversettelse er riktig?